CE Czech Energie


V dnešní době je důležité pečovat o své zdraví. Nadměrný hluk v kanceláři napomáhá špatnému životnímu stavu, což vede zejména ke stresu a depresím.

Produktové řady: Přestavitelné rámové příčky FLEXIglass 80

Realizace: rok 2015

Jsme rádi, že jsme mohli v tomto projektu pomoci ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Kanceláře a zasedací místnost jsou odděleny akustickou částečně prosklenou příčkou. Jednotlivá pracoviště jsou tak odděleny a zaměstnanci mají pro svoji pracovní činnosti více klidu.