Colo Praha


Jedná se o standardní realizaci prosklených rámových stěn.

Produktové řady: Přestavitelné rámové příčky FLEXIglass 80

Realizace: rok 2014

Požadavek zákazníka bylo vytvořit oddělenou prosvětlenou kancelář se zasedací místností, toho jsme docílili pomocí rámové prosklené stěny Flexiglass80. Tato stěna byla doplněna o žaluzie manuálně ovládáné.

Další reference