Mobilní stěna - Brno Heršpice


Akustická posuvná stěna, která rozděluje dvě jednací místnosti

Produktové řady: Mobilní posuvné stěny FLEXIwall

Realizace: rok 2015

Obvyklý způsob rozdělení jedné velké místnosti na dvě menší jednací místnosti se děje za použití sádrokartonové stěny, která splní svůj účel z hlediska akustického a určitě finančního. Po dokončení sádrokartonové příčky je proces přeměny možný pouze za předpokladu další rozsáhle rekonstrukce. Většinou se jedná o rozebrání minerálního podhledu včetně rastru, úpravy navazujících konstrukcí, úpravy koberců, PVC podlah atd. Systém posuvné stěny je flexibilní a tím si uživatel libovolně mění, jak a kdy bude plochu/plochy místností využívat v závislosti na počtu osob v místnosti, vytíženosti místností, důležitosti jednání apod. Mobilní stěna splňuje vysoké nároky na akustickou pohodu a jednoduchou obsluhu.

Další reference