Výrobní hala Náchod


Prostřednictvím plné rámové příčky , byla rozdělena dvoupodlažní výrobní hala na jednotlivé pracovní stanoviště.
Systém bylo nutno upravit tak, aby jednotlivá pole příčky bylo možné rychle demontovat a odvézt rozměrné stroje na roční technické revize. Tímto způsobem bylo docíleno maximální využití prostoru haly s ohledem na rozdílnou hlučnost místností.Pro rychlou kontrolu stanoviště byly použity částečně prosklené dveře.Dělící příčky umožňují rychlou změnu dispozice bez zbytečných nákladů.

Další reference